DOZOWNIKI DOSATRON

Proporcjonalne, nieelektryczne dozowniki DOSATRON zapewniają precyzyjne podawanie określonej dawki preparatu / substancji i mieszanie jej z wodą. Szeroka gama dozowników daje olbrzymie możliwości w wielu zastosowaniach, m.in.: ochrona środowiska, higiena, mycie pojazdów, obróbka metali, uzdatnianie wody, sztuki plastyczne, ogrodnictwo, hodowla, itp.

Prostota montażu daje możliwość zaadaptowania dozownika prawie do każdej aplikacji.

PODSTAWOWE ZALETY DOZOWNIKóW

Dozowanie niewymagające zasilania elektrycznego
Wyeliminowanie błędów związanych z podawaniem określonej dawki preparatu
Oszczędność zużycia podawanej substancji
Możliwość regulacji zakresu dozowania

NAJWAZNIEJSZE OBSZARY ZASTOSOWANIA

  • Szpitalnictwo
  • Dezynfekcja
  • Higiena
  • Nawożenie
  • Środki ochrony roślin
  • Smarowanie
  • Modyfikacja PH/TH
  • Chemia sanitarna
  • Flokulacja
  • Mycie pojazdów

ZASADA DZIAŁANIA

Dozownik Dosatron jest urządzeniem podłączonym do sieci wodociągowej, a jego jedyną siłą napędzającą jest ciśnienie wody. Pod jego wpływem mechanizm zasysa preparat, dozuje potrzebną ilość, a następnie miesza preparat z wodą. Otrzymany w ten sposób roztwór zostaje przesłany dalej.

Dozowana wartość preparatu jest zawsze proporcjonalna do ilości wody przepływającej przez dozownik, niezależnie od zmian natężenia przepływu wody lub jej ciśnienia w sieci.

Regulacji wartości dozowania dokonuje się, obracając pierścieniem nastawczym w taki sposób, aby jego górna krawędź pokrywała się z żądaną wartością na skali pomiarowej. Ilość wtryskiwanego preparatu jest proporcjonalna do ilości wody wpływającej do urządzenia, np. ustawiając 1% = 1:100 = 1 jednostka objętości preparatu na 100 jednostek objętości wody.

Faza 1

Woda dopływająca A popycha tłok B, co powoduje wyjście mieszaniny w C. Jednocześnie tłok wtryskujący D zasysa preparat i wtryskuje go do komory mieszającej. Gdy tłok osiąga górne położenie, następuje otwarcie zaworów wlotowych 2 oraz zamknięcie zaworów wylotowych 1.

Faza 2

Tłok B przesuwa się w dół, dzięki czemu część preparatu zostaje wtłoczona do komory mieszającej. Gdy tłok osiąga dolne położenie, następuje otwarcie zaworów wylotowych 1 oraz zamknięcie zaworów wlotowych 2 i cykl rozpoczyna się na nowo.